ຊອກຮູ້ດຳລັດເລກທີ 288/ນຍ

 

ດຳລັດ​ນີ້​ແມ່ນ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011-2015) ເຊິ່ງ​ໃນ​ສະ​ບັບນີ້ຈະ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຄາດໝາຍ​ສູ້​ຊົນ ແລະ​ ຄາດ​ຄະ​ເນ​ການ​ດຸ່ນດ່ຽງ​ມະຫາ​ພາກ ​ໂດຍ​ມີ​ມາດຕາ​ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

ມາດຕາ 4: ຄາດໝາຍ​ສູ້​ຊົນ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ມະຫາ​ພາກ:

4.1.   ອັດຕາ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ລວມຍອດ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ພາຍ​ໃນ (GDP) ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 8% ຕໍ່​ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ, ​ໃນ​ນັ້ນ; ກະສິກຳ-ປ່າ​ໄມ້ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນສະ​ເລ່ຍ 3,5%, ກວມ​ປະມານ 23% ຂອງ GDP, ອຸດສາຫະກຳ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນສະ​ເລ່ຍ 15%, ກວມ​ປະມານ 39% ຂອງ GDP, ການ​ບໍລິການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນສະ​ເລ່ຍ 6,5%, ກວມ​ປະມານ 38% ຂອງ GDP.

4.2.   ອັດຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ອັດຕາ​ການ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ຂອງ​ເສດຖະກິດ, ຮັກສາ​ອັດຕາ​ແລກ ປ່ຽນ​ໃຫ້​ມີ​ສະ​ເຖຍ​ລະ​ພາບ, ​ເງິນ​ກີບ​ແຂງ​ຄ່າ ຫຼື​ ອ່ອນ​ຄ່າ​ ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ບໍ່​ເກີນ 5% ຕໍ່​ປີ ທຽບ​ກັບ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະກຸນ​ຫຼັກ.

4.3.   ຮັບປະກັນ​ໃຫ້ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ເສດຖະກິດ ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຊັບພະຍາກອນ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ທັງ​ຮັບປະກັນ​ໃຫ້​ຫົວໜ່ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ສາມາດ​ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ໃຫ້​ແກ່​ປະຊາຊົນ.

4.4.   ສູ້​ຊົນ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ໜີ້ສິນ​ໃນ​ທົ່ວລະບົບ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ລັດ​ໃຫ້​ໄດ້​ເປັນ​ກ້າວໆ.

ມາດຕາ 5: ການ​ດຸ່ນດ່ຽງ​ການ​ລົງທຶນ.

5.1.   ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ໃຫ້​ຈັງຫວະ​ການ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ຂອງ​ເສດຖະກິດ ສຳລັບ​ໄລຍະ 2011-2015 ບັນລຸ 8% ຕໍ່ປີຂຶ້ນ​ໄປ​ນັ້ນ, ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ລົງທຶນ​ລວມທັງ​ໝົດ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ປະມານ 127 ພັນຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 32% ຂອງ GDP; ​ໃນ​ນັ້ນ:

5.1.1. ການ​ລົງທຶນ​ຈາກ​ງົບປະມານ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ລັດ ກວມ​ປະມານ 10-12% ຂອງ​ການ​ລົງທຶນ​ທັງ​ໝົດ ຫຼື​ ເທົ່າ​ກັບ​ປະມານ 12-15 ພັນຕື້ກີບ.

ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ລົງທຶນ​ແມ່ນ: ພັດທະນາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງ ການ​ບູລິ​ມະ​ສິດ​ຂອງ​ລັດຖະບານ, ສົມທົບ​ທຶນ​ເພື່ອ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້າ ​ແລະ ​ກູ້​ຢືມ, ພັດ ທະນາ​ສາທາລະນຸປະ​ໂຫຍ​ດຂັ້ນພື້ນຖານ, ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ ​ແລະ​ ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ, ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ, ວຽກ​ງານ​ຕົວ​ແບບ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ, ວຽກ​ງານ​ສ້າງ​ບ້ານ ແລະ​ ​ກຸ່ມ​ບ້ານພັດທະນາ, ພັດທະນາ​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ, ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ, ​ເຂດ​ທີ່​ຍັງ​ຈຳ​ເປັນ​ອື່ນໆ ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ພັດທະນາ​ຂົງ​ເຂດ​ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະ ​ຮັກສາ​ວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ອັນ​ດີງາມ​ຂອງ​ຊາດ.

5.1.2. ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ການ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ (ODA) ກວມ​ປະມານ 24-26% ຂອງ​ການ​ລົງທຶນ​ທັງ​ໝົດ ຫຼື​ ເທົ່າ​ກັບ 30-33 ພັນຕື້ກີບ. ທຶນ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າໝາຍ​ສະຫັດ​ສະຫວັດ​ດ້ານ​ການ​ພັດທະນາ (MDGs) ແລະ ​ການ​ພັດທະນາ​ສັງຄົມ​ອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນ: ການ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາ​ກອນ​ມະ ນຸດ ​ແລະ​ ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ, ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ຄົນ​ມີ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ສູງ ​ແລະ​ ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ມີ​ລະດັບ​ຊີ ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ, ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ແຂງ​ແຮງ ​ແລະ​ ມີ​ໂພຊະ​ນາ​ການ​ທີ່​ຖືກ​ຫຼັກ​ອະນາ​ໄມ.

5.1.3. ການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ເອກະ​ຊົນ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ​ຕ່າງປະ​ເທດ ກວມ 50-56% ຂອງ​ການ​ລົງທຶນ​ທັງ​ໝົດ ຫຼື​ ເທົ່າ​ກັບ 64-71 ພັນຕື້ກີບ. ການ​ລົງທຶນ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ສຸມ​ໃສ່​ບັນດາ​ໂຄງການໃຫຍ່​ລະດັບ​ຊາດ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ໄດ້​ປຽບ ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ, ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກິດຈະກຳ​ທາງ​ເສດຖະກິດ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຜະລິດ​ສິນຄ້າ ​ແລະ​ ພັດທະນາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄ​ງລ່າງ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ.

5.1.4. ການ​ປ່ອຍ​ສິນ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ທະນາຄານ ແລະ ​ການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ ກວມ​ປະມານ 10- 12%  ຂອງ​ການ​ລົງທຶນ​ທັງ​ໝົດ ຫຼື​ ປະມານ 12-15 ພັນຕື້ກີບ. ສິນ​ເຊື່ອ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຜະລິດ, ຊຸກ​ຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ບັນດາ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ​ແລະ​ ກາງ, ການ​ຜະລິດ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ ແລະ​ກຸ່ມ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ. ເພື່ອ​ບັນລຸ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ດັ່ງກ່າວ​ ການ​ປ່ອຍ​ສິນ​ເຊື່ອ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ໄດ້​ສະ​ເລ່ຍປະມານ 3.000 ຕື້ກີບ​ຕໍ່​ປີ.

ຄຽງ​ຄູ່​ກັນນັ້ນ, ການ​ລະດົມ​ທຶນ​ຜ່ານ​ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ​ ກໍ່​ເປັນ​ແຫຼ່ງທຶນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ລະດົມ​ທຶນ​ເຂົ້າສູ່​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

5.2.   ດຸ່ນດ່ຽງ​ການ​ລົງທຶນ​ຕາມ​ຂະ​ແໜງ​ການ:

ຕ້ອງ​ຮັບປະກັນ​ຊັດ​ສ່ວນ​ທຶນ​ແບ່ງ​ຕາມ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ໃຫ້​ໄດ້ ຄື: ຂະ​ແໜງ​ເສດຖະກິດ ກວມ​ປະມານ 30%, ຂະ​ແໜງ​ສັງຄົມ​ກວມ​ປະມານ 35% ​ແລະ​ ກໍ່ສ້າງ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນຖານ (ທາງ ​ແລະ ​ເຄຫາ​ສະຖານ) ກວມ​ປະມານ 35% ຂອງ​ການ​ລົງທຶນ​ທັງ​ໝົດ. ນອກ​ນີ້, ການ​ຊຳລະ​ໜີ້ສິນ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ລັດ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ກວມ​ໃນ​ລະດັບ 35% ຂອງ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ການ​ລົງທຶນ​ພາຍ​ໃນ.

ມາດຕາ 6: ການ​ດຸ່ນດ່ຽງ​ງົບປະມານ​ແຫ່ງ​ລັດ.

6.1.   ກອບລາຍ​ຮັບ​ລວມ​ໃນ 5 ປີ ໃຫ້​ບັນລຸ​ໃນ​ລະຫວ່າງ 19-21% ຂອງ​ລວມຍອດ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ພາຍ​ໃນ. ໃນ​ນັ້ນ, ລາຍ​ຮັບ​ພາຍ​ໃນ​ກວມ​ລະຫວ່າງ 16-18% ຂອງ GDP.

6.2.   ກອບ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ​ລວມ​ໃນ 5 ປີ ຢູ່​ໃນ​ລະຫວ່າງ 22-25% ຂອງ​ລວມຍອດ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ພາຍ​ໃນ. ​ໃນ​ນັ້ນ ສະ​ເພາະ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ລັດ​ກວມ​ປະມານ 10-12% ຂອງ GDP.

6.3.   ການ​ຂາດ​ດຸນ​ງົບປະມານ ຢູ່​ໃນ​ລະຫວ່າງ 3-5% ຂອງ​ລວມຍອດ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ພາຍ​ໃນ.

ມາດຕາ 7: ກາ​ນດຸ່ນດ່ຽງ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ ​ແລະ​ ການ​ສະ​ສົມ.

7.1.   ສູ້​ຊົນ​ໃຫ້​ອັດຕາ​ການ​ສະ​ສົມ​ໃນ​ລະບົບ​ທະນາຄານ​ມີ​ທ່າ​ກ້າວ​ຂຶ້ນ ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ປະມານ 39,5% ຂອງ GDP ຕໍ່​ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ.

7.2.   ສູ້​ຊົນ​ໃຫ້​ຄັງ​ສະ​ສົມ​ແຫ່ງ​ລັດ​ຢູ່​ລະຫວ່າງ 2-5% ຕໍ່​ປີ ຂອງ​ລາຍ​ຮັບ​ພາຍ​ໃນ.

ມາດ​ຕາ 8: ການ​ດຸ່ນດ່ຽງ​ຂາ​ອອກ-ຂາ​ເຂົ້າ:

8.1.   ສູ້​ຊົນ​ໃຫ້​ອັດຕາ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນສະ​ເລ່ຍປະມານ 18% ຕໍ່​ປີ.

8.2.   ສູ້​ຊົນ​ໃຫ້​ບັນລຸຄາດໝາຍ​ດ້ານ​ດຸນ​ການ​ຊຳລະ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ປົກກະຕິ.

8.3.   ສູ້​ຊົນ​ໃຫ້​ຄັງ​ສຳຮອງ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ​ແລະ​ ກຸ້ມ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ໃຫ້​ໄດ້​ຫຼາຍ​ກວ່າ 6 ເດືອນ.

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s