ຊອກຮູ້ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2011-2012

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2011-2012 ທີ່ຈະນຳສະເໜີຕໍ່ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ແມ່ນໄດ້ຄັດຈ້ອນມາຈາກບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 6 ເດືອນ ຕົ້ນສົກປີ 2010-2011 ແລະ ຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2011 -2012 ທີ່ສະເໜີໂດຍລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ຄັ້ງວັນທີ 15-24 /06/2011.

ສຳລັບຂົງເຂດເສດຖະກິດມີດັ່ງນີ້:

ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ:

• ສະເໜີທາງເລືອກຂອງການເຕີບໂຕ (GDP) ບັນລຸ 8,3% ໂດຍສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃນລາຄາປະຈຸບັນ ປະ ມານ 70.000 ຕື້ກີບ; ໃນນັ້ນ:

• ຂະແໜງກະສິກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ   3,5%   ກວມເອົາປະມານ 26,5% ຂອງ GDP.

• ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,8 %, ກວມເອົາປະມານ 29,6% ຂອງ GDP.

• ຂະແໜງການບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,7%, ກວມເອົາປະມານ 38,2% ຂອງ GDP.

• ການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 33% ຂອງ GDP ຫຼືຶ ເທົ່າກັບບໍ່ຫຼຸດ 23.300 ຕື້ກີບ: ທຶນງົບປະມານຂອງລັດ 2.200 ຕື້ກີບ, ODA 5.700 ຕື້ກີບ, ທະນາຄານ 3.000 ຕື້ກີບ ແລະ FDI 12.400 ຕື້ກີບ.

• ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີ້ບໍ່ໃຫ້ເກີນອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ.

• ເງິນກີບແຂງຄ່າ ຫຼືອ່ອນຄ່າຢູ່ໃນລະຫວ່າງ  5%  ທຽບໃສ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫຼັກ.

• ຮັບປະກັນຄັງສຳຮອງທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ກຸ້ມການນຳເຂົ້າແຕ່ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ.

• ການຈັດເກັບງົບປະມານທັງໝົດພາຍໃນບໍ່ຫຼຸດ 15.436,59 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບພາຍໃນບໍ່ຫຼຸດ 11.226,66 ຕື້ກີບ.

• ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກບັນລຸໄດ້ປະມານ 1.620 ລ້ານໂດລາ ແລະມູນຄ່າການນຳເຂົ້າປະມານ 1.418 ລ້ານໂດລາ.

ຄາດໝາຍສູ້ຊົນດ້ານຂະແໜງການເສດຖະກິດ:

• ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 3,6 ລ້ານໂຕນ.

• ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 14%ແລະ 30% ຕາມລຳດັບທຽບໃສ່ສົກປີ 2010-2011. • ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 37% ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພີ່ມຂຶ້ນ 49,11% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ.

• ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ 200.000 ຕອນ ( 1 ລ້ານຕອນ/5 ປີ)

• ເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໂຄງການທາງລົດໄຟ, ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ, ແຮງກາງຢູ່ພາກເໜືອ, ໂຄງການຊົນລະກະເສດຢູ່ລຸ່ມນ້ຳເທີນ 2 ແລະ ນ້ຳມັງ 3…

• ຄາດຄະເນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ຕັ້ງໂຕະເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ແສນເລກໝາຍ ລວມເປັນ 5,8 ລ້ານເລກໝາຍ.

• ດູດດຶງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາປະເທດປະມານ    2.86ລ້ານຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ 427,39 ລ້ານໂດລາ

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s